Ετικέτες

GRUNDTVIG PARTENERS 2009-2011

GRUNDTVIG PARTENERS 2009-2011
AVELAR-HELSINKI-CAMBRIDGE-THESSALONIKI

AVELAR NOVEMBER 2009

The first international meeting in Portugal took part in November in Avelar. The participates stayed in Lisboa and in Coimbra city.
The Avelar's Parent Association organized an excellent meeting.
We were moved with their hospitality.Thanks alot to Lydia Nunes, Hose and to the local authorities to the kids of Avelar's school for everything they've done to please us.

Thank you again from GREECE

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σελίδες

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2009